Functieanalyse

Dit betreft het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan een beoefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de eisen gesteld worden. Doorgaans steunt een functieanalyse op de in de functiebeschrijving opgenomen descriptieve gegevens. De termen waarin de bevindingen worden uitgedrukt, zijn bij een functieanalyse gericht op de menselijke kwaliteiten, terwijl op het niveau van de functiestudie alles nog uitgedrukt is in te verrichten activiteiten. Het maakt in feite een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de nodige eigenschappen om de functie gedegen uit te oefenen.
Voorts verstrekt het antwoord op twee vragen, namelijk: welke verschillende eisen stelt de functie? In welke mate stelt de functie die eisen? Het is derhalve meer deductief en psychologisch.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *