Artikelen

Het stimuleren van groei en innovatie door effectieve organisatieverandering

Maatschappelijke ontwikkelingen vormen een doorlopend proces van veranderingen. Wat eerst de norm was is inmiddels alweer achterhaald. We zien tendensen ontstaan en ook als bedrijf zul je moeten meebewegen en afstemmen op dat wat definitief gaande is binnen de maatschappij. Haak je niet tijdig in, dan kunnen niet alleen je producten of diensten achterhaald raken, maar ook je bedrijfs profilering en imago staan op het spel, een zeer ongewenste situatie.

Als bedrijf moet je actueel en relevant blijven. Meebewegen. Dit vergt binnen een steeds sneller veranderende maatschappij op gezette tijden een organisatieverandering. Maar hoe pak je dit effectief en grondig op de juiste wijze aan?

Twee belangrijke bedrijfsaspecten

Binnen de bedrijfsvoering zijn er 2 begrippen die beiden langs de lat moeten genomen worden wanneer er een organisatieverandering op handen is. We spreken dan over de “harde” en de “zachte” kant van een organisatie. Beide termen onthullen wellicht al een beetje wat hiermee bedoeld wordt: de harde en zachte kant van organisaties zijn twee verschillende, maar onderling verbonden, aspecten die de hoofdrol spelen binnen een organisatieverandering.

Harde kant binnen een organisatie

De harde kant van een organisatie heeft betrekking op de meetbare en tastbare aspecten. Denk hierbij aan: structuur, processen, systemen en technologie. Dit omvat zaken zoals bijvoorbeeld organisatiestructuren, workflows, budgetten en IT-systemen.

Zachte kant binnen de organisatie

Aan de andere kant heeft de zachte kant betrekking op de menselijke aspecten. Denk hierbij aan de bedrijfscultuur, normen en waarden, de vorm van leiderschap en de medewerker betrokkenheid.

Samenspel van de harde en zachte kant

Een effectieve organisatieverandering houdt rekening met zowel de harde als de zachte kant. Om te beginnen is moet er een duidelijk visie en strategie ontwikkeld worden m.b.t. de gewenste verandering (harde kant). Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het herzien en herwaarderen van werkprocessen, of het implementeren van nieuwe technologie. Tegelijkertijd moet er aandacht worden besteed aan de zachte kant, zoals het creëren van een ‘veranderingsvriendelijke cultuur’ en het betrekken van medewerkers bij het veranderingsproces.

Duidelijke communicatie

Bij een effectieve organisatieverandering is de juiste communicatie van groot belang. Iets wat niet alleen het overbrengen van de noodzakelijke verandering en de voordelen ervan (harde kant) inhoudt, maar ook het luisteren naar de feedback van medewerkers (zachte kant). Het voeren van een open en transparante communicatie is erg belangrijk om het vertrouwen van medewerkers te winnen en weerstand tegen verandering te verminderen. Dit vergt ook een stuk betrokkenheid.

Medewerkersbetrokkenheid

Bij het uitvoeren van een effectieve organisatieverandering moeten medewerkers actief betrokken worden bij de veranderingsprocessen, inspraak hebben in beslissingen die hen beïnvloeden, en kansen krijgen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen (zowel harde als zachte kant). Dit verhoogt niet alleen de acceptatie van verandering, maar het kan ook leiden tot innovatie en verbetering binnen de organisatie.

Goed leiderschap

Leiderschap vormt een zeer belangrijk aspect in het uitrollen van een organisatieverandering. Leiders moeten het goede voorbeeld geven en de verandering ondersteunen (zowel harde als zachte kant). Ze moeten ook in staat zijn om medewerkers te inspireren en te begeleiden door de veranderingsprocessen en de impact daarvan op de werkcultuur en individuele medewerkers te begrijpen. Het kan noodzakelijk zijn dat leiders eerst zelf een opleiding veranderkunde moeten doorlopen om, voorzien van de juiste mindset en bewustwording, aansturing te kunnen bieden aan de medewerkers van de organisatie.

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten