De kracht van nederig leiderschap

Alles wat je om je heen ziet is uiteindelijk het resultaat van leiderschap. Beslissingen die worden genomen, knopen die doorgehakt worden, visies en missies die worden uitgestippeld en ideeën die worden verkondigd. Daarnaast hebben leiders invloed op mensen, hun omgevingen en samenleving waarin ze werken en leven. Leiders, hoe je het wend of keert, bepalen indirect en direct de koers en toekomst van onze wereld.  De afgelopen jaren hebben de zwaktes en tekortkomingen van het hedendaagse leider...
Lees verder

De 5 kenmerken van een transformationeel leider

Transformationeel leiders richten zich primair op het inspireren en motiveren van medewerkers teneinde medewerkers zich steeds verder te ontwikkelen.  Transformationeel leiders  vallen doorgaans op door een sterk optreden, waarbij een heldere en uitgesproken visie gecombineerd wordt met zelfvertrouwen en sterke communicatieve vaardigheden. Veelal zijn transformationeel leiders onconventioneel in denken en handelen. Personen die hiermee worden geassocieerd zijn bijvoorbeeld Moeder ...
Lees verder

Pad-doeltheorie van House

De theorie van Fiedler heeft inzichtelijk gemaakt dat leiderschap een complex fenomeen is.House (1973) brengt meer complexiteit aan in vergelijking tot Fiedler, middels zijn Pad-doeltheorie, door ook de kenmerken van ondergeschikten te betrekken. In essentie beweert de theorie van House dat ondergeschikten gunstig op een leider reageren wanneer de leider ondergeschikten ondersteunt in het bereiken van hun doelen door op diverse paden te wijzen die leiden naar de verwezenlijking van de doelen. C...
Lees verder

De 9 interventies van de groepsbegeleider volgens Dyler

William G. Dyer (1969), professor in Organisatieverandering en Groepsdynamica, onderscheidt negen categorieën van interventies die iedere teammanager,  teamleider of gespreksleider zou moeten beheersen. De categorieën zijn als volgt: 1. Hoofdaandacht op de inhoud Dit bestaat uit het meedelen van relevante informatie, mening, ervaring en dergelijke. 2. Hoofdaandacht voor het proces De begeleider verlegt de aandacht naar wat er gaande is in de groep zelf. 3. Doorvragen naar gevoe...
Lees verder

Slimmer leidinggeven

Hoe krijgt u medewerkers meer betrokken bij de resultaten? Waarom reageren ze soms anders dan u verwacht? Waarom draait het team de ene keer soepel en de andere keer juist stroef? Hoe stuurt u effectief op het gewenste gedrag? In dit boek vindt u antwoorden op al deze vragen en meer. Dit is een handboek voor beginnende leidinggevenden én voor ervaren managers. Gebruikmakend van psychologie, praktijkvoorbeelden en eenvoudige tools helpt Marcel van Wiggen u als leidinggevende slimmer en effecti...
Lees verder

Gesprekken in organisaties

Adequaat kunnen communiceren is één van de belangrijkste vereisten voor goed leiderschap. 'Gesprekken in organisaties' geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete gesprekken de studenten een duidelijk zicht op dergelijke toekomstige posities. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden basisvaardigheden behandeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen luistervaardigheden, zender- of spreekvaardigheden en regulerende vaardigheden. In het tweede deel komen verschill...
Lees verder

The 7 Habit of Highly Effective People

In dit boek, waarmee Stephen Covey een miljoenenpubliek heeft bereikt, leert hij hoe managers de kwaliteit van hun persoonlijke leven, hun producten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Covey beschrijft 7 eigenschappen die succesvolle mensen gemeenschappelijk hebben: proactiviteit, doelgerichtheid, beginnen bij het begin, denken in termen van ...
Lees verder

Oude en nieuwe psychologie van leiderschap volgens Haslam, Reicher & Platow

De oude psychologie van leiderschap staat volgens Haslam et al. (2011) in het teken van specifieke karaktereigenschappen waarover leiders beschikken, echter is volgens hen deze benadering achterhaald om verschillende redenen. Volgens deze oude psychologie van leiderschap kunnen er een aantal karaktereigenschappen worden benoemd die speciaal passen bij leiders. Een eigenschap waar veel onderzoek naar gedaan is, is charisma. Charisma geeft aan dat een leider iets ‘speciaals’ heeft waar andere men...
Lees verder

Review “Authentic Personal Branding”

Nadat u het uitstekende boek “Personal branding, leiderschap vanuit authenticiteit” (uitgeverij Quist, augustus 2008) van Hubert Rampersad heeft gelezen vraagt u zich waarschijnlijk af wat betekent dit allemaal? Het is vrijwel onmogelijk om alle details van de vier fasen van het authentieke personalbrandingmodel te onthouden, maar u wilt wel sommige van de boodschappen uit dit boek en hoe zij op u en uw persoonlijke en professionele leven kunnen worden toegepast onthouden. Natuurlijk kunt u teru...
Lees verder