Het afspiegelingsbeginsel toegelicht

Voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen geldt het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel is een verplichte selectiemethode die iedere werkgever dient toe te passen wanneer het ontslag betreft op grond van bedrijfseconomische redenen. De wijze waarop afgespiegeld dient te worden is als volgt: de werkgever dient alle werknemers die werkzaam zijn in dezelfde functie, of nagenoeg identieke functie, in te delen in 5 leeftijdsgroepen. D...
Lees verder