Structuur van een belastingwet

Een belastingwet is als volgt opgebouwd: Belastingplichtige (wie?): iedereen die belastingplichtig is, moet belasting betalen. Er kunnen echter uitzonderingen zijn, de zogenaamde subjectieve vrijstellingen. Belastinggrondslag (waarover?): ook hier kunnen uitzonderingen op zijn: objectieve vrijstellingen. Tarief (hoeveel?): hoeveel er betaalt moet worden. Dit kan berekent worden door een progressief tarief, proportioneel of degressief. Wijze en periode van heffing (hoe en wanneer?)
Lees verder