Beschikkingen

Onderscheiden zich van andere besluiten door een element van individualiteit of concreetheid. Beschikking is meestal gericht op één of een groep duidelijk bepaalde personen. Zaakgerichte beschikking: Wanneer een beslissing geldt voor een ieder maar toeziet op een concreet object is meestal sprake van een besluit van algemene strekking. Wanneer de concreetheid van het object echter zodanig gewicht toegekend krijgt (door de rechter) kan deze beslissing toch een beschikking zijn. Elementen waa...
Lees verder