Schenking – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 3. Schenking   Artikel 175 1.Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. 2.Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.   Artikel 176 lndien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de sch...
Lees verder