Opdracht – Bijzondere overeenkomsten (BW Boek 7)

Titel 7. Opdracht   Afdeling 1. Opdracht in het algemeen   Artikel 400 1.De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u een jaar lang toegang tot...
Lees verder

Huur bedrijfsruimte & Pacht – Bijzondere overeenkomsten (Boek 7 BW)

Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte   Artikel 290 1.De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte. 2.Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: a.een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u ee...
Lees verder