Bookbuilding

Een methode om de uitgifteprijs van een nieuw te noteren aandeel of obligatie te bepalen. Binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte kan door beleggers op de uit te geven aandelen of obligaties worden ingeschreven. Hierbij kan de belegger zelf de prijs en het gewenste aantal aandelen en obligaties aangeven. Op grond van de omvang van de orders bij elk prijsniveau wordt de uiteindelijke uitgifteprijs vastgesteld.
Lees verder