Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) wordt gebruikt om de cost of capital uit te rekenen. De cost of capital betreft het verwachte rendement van alternatieve investeringen met een vergelijkbaar risico en termijn. Voor risicovolle investeringen bestaat de cost of capital uit de risico-vrije rente, plus een markt risico premie vermenigvuldigd met beta*. De gehanteerde formule van het Capital Asset Pricing Model is als volgt: Ri = Rf + ßi * (E[Rmkt] - Rf). Theoretisch bezien horen Epsilon en Alp...
Lees verder