Financieel Management Modellen

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) wordt gebruikt om de cost of capital uit te rekenen. De cost of capital betreft het verwachte rendement van alternatieve investeringen met een vergelijkbaar risico en termijn. Voor risicovolle investeringen bestaat de cost of capital uit de risico-vrije rente, plus een markt risico premie vermenigvuldigd met beta*.
De gehanteerde formule van het Capital Asset Pricing Model is als volgt: Ri = Rf + ßi * (E[Rmkt] – Rf). Theoretisch bezien horen Epsilon en Alpha hierbij, echter worden in de praktijk weggelaten omdat epsilon 0 is en alpha niet significant groter dan 0 is. Ri betreft het minimaal vereiste rendement van de investering. Rf betreft de risico-vrije rente, ofwel de rente waarbij geld kan worden geleend of uitgeleend over een bepaalde periode zonder risico te lopen. ßi (beta) meet de gevoeligheid van een effect ten opzichte van marktveranderingen. Aandelen van bedrijven welke primaire goederen leveren,zoals voedsel of medicijnen, reageren doorgaans beperkt op marktveranderingen en hebben daarom een lage beta (<1). De aandelen van bedrijven welke luxere producten leveren zijn daarentegen wel gevoelig voor marktveranderingen en hebben daarom vaak een hoge beta (>1).
E[Rmkt] betreft het verwachte rendement van de marktportfolio en Rf is zoals eerder aangehaald de risico-vrije rente. Wanneer het verwachte rendement van de marktportfolio vermindert wordt met het
het risicovrije rendement, dan wordt de marktrisico-premie inzichtelijk. De marktrisico-premie verstrekt de tolerantie van investeerders ten opzichte van het risico, en bepaalt de marktprijs van risico in de economie.

Het Capital Asset Pricing Model kent drie kritische aannames:  

1: Investeerders kunnen alle effecten kopen en verkopen voor competitieve marktprijzen en kunnen lenen en uitlenen met risico-vrije rente.
2: Investeerders houden portfolio’s die alleen rekening houden met systematisch risico in een economie (efficiënte portfolio’s).
3: Investeerders hebben homogene verwachtingen over rendementen en correlaties van effecten.

In de formule is Ri-Rf is de afhankelijke variabele en Rm-Rf de onafhankelijke variabele. Bij een regressie analyse in SPSS worden de waarden van Beta en Alpha uitgerekend en die zijn niet hetzelfde als de afhankelijke en onafhankelijke variabelen.

Literatuur
Berk, J. B., & DeMarzo, P. M. (2014). Corporate finance. Pearson Education: Amsterdam

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten