Claim

Een verhandelbaar recht voor bestaande aandeel- houders bij uitgifte van nieuwe aandelen. Houders van een claim of voorkeursrecht hebben voorrang bij de toewijzing van de nieuwe aandelen.  
Lees verder