Conditio sine qua non

Conditio sine qua non betreft een Latijnse uitdrukking, inhoudende een voorwaarde zonder welke (het gevolg) niet (zou ingetreden zijn)”.Het is een in de juridische wereld veel gebruikte term om het causaal verband tussen een schadeveroorzakende gedraging en de schade aan te geven.Het causaal verband is in het burgerlijk recht van belang om te bepalen in hoeverre schade toegerekend kan worden aan de schuldenaar. Als een condicio-sine-qua-nonverband bestaat, kan schade in een zodanig ver verwijde...
Lees verder