Bankruptcy-policy theorie van Elizabeth Warren

De Bankruptcy-policy theory van Elizabeth Warren ontstond in 1987, effectief gezien als reactie op de creditors’ bargain theory van Jackson en Baid. Warren stelt in dit verband dat als het theoretische denken over het insolventierecht wordt gereduceerd tot een debat over allocatieve efficiëntie, het voorbijgaat aan cruciale elementen van het insolventierecht die minder nette wijze in economische modellen kunnen worden vastgelegd.Warren is van mening dat het insolventierecht niet enkel een incas...
Lees verder

Creditors’ Bargain Theory van Jackson & Baird

Thomas H. Jackson stelde in het begin van de jaren tachtig de zogeheten creditors’ bargain theory voor. In 1984 sloot Douglas G. Baird zich bij Jackson aan als belangrijkste voorstander van deze theorie. De creditors’ bargain theory wijkt af van andere normatieve theorieën welke stellen dat het faillissement moet worden beschouwd als een procedure die ertoe dient om een overbelaste schuldenaar te bevrijden van de onderdrukkende schuld. Hoewel de aanvraag van het faillissement in het kader staat...
Lees verder