Piramide van pinto

De piramide van Pinto is de tegenhanger van de bekende piramide van Maslow. De piramide van Pinto is een behoeftenhiërarchie waarin het belang van de groep en de familie eer bovenaan staan. Dit geheel in tegenstelling tot de piramide van Maslow, waarbij zelfontplooiing de 'hoogste' behoefte is in de rangorde. Fijnmazige en grofmazige culturen (F-cultuur & G-cultuur) Pinto maakt onderscheid tussen twee verschillende culturen, namelijk de fijnmazige cultuur en de grofmazige cultuur (F-cultuur...
Lees verder