De Human Resource Cycle van Fombrun

In het model de Human Resource Cycle van Fombrun vindt een afstemming plaats tussen strategie, cultuur en HRM binnen een economisch, politiek en cultureel werkveld. Dit HRM-model focust zich op het functionele niveau van HRM. Het model stelt dat de resultaten van de organisatie afhankelijk zijn van een aantal HRM-instrumenten zoals selectie, beoordeling, ontwikkeling en beloning. Het model gaat er vanuit dat deze HRM-instrumenten op elkaar afgestemd moeten worden.  In het hedendaagse HRM vakgebi...
Lees verder