HRM Modellen

De Human Resource Cycle van Fombrun

In het model de Human Resource Cycle van Fombrun vindt een afstemming plaats tussen strategie, cultuur en HRM binnen een economisch, politiek en cultureel werkveld. Dit HRM-model focust zich op het functionele niveau van HRM. Het model stelt dat de resultaten van de organisatie afhankelijk zijn van een aantal HRM-instrumenten zoals selectie, beoordeling, ontwikkeling en beloning. Het model gaat er vanuit dat deze HRM-instrumenten op elkaar afgestemd moeten worden.  In het hedendaagse HRM vakgebied wordt dit horizontale afstemming genoemd. Verticale afstemming betekent dat de organisatiestrategie afgestemd moet zijn op de HRM-strategie en het bijbehorende HRM-beleid. Volgens het model de Human Resource Cycle wordt HRM ingericht op basis van een viertal aspecten die in elke organisatie gehanteerd zouden moeten worden en op elkaar afgestemd dienen te worden. Dit zijn de volgende aspecten:

Selectie: heeft betrekking op het werven en selecteren van de juiste medewerkers. Het gaat hier om een het ontwikkelen en bewaken van een systeem betreffende de in- en doorstroom van medewerkers in overeenstemming met de organisatiestrategie.

Ontwikkeling: heeft betrekking op de training en ontwikkeling van medewerkers om zo hun prestaties te verbeteren.

Beloning: het belonen van medewerkers om deze gemotiveerd te houden en goed te laten presteren. Het draait hier naast een beloning in de zin van salaris of een bonus ook om aspecten als verantwoordelijkheid, veiligheid, zekerheid en respect et cetera.

Beoordeling: heeft betrekking op het beoordelen van de medewerkers op hun prestaties om daar hun beloning van af te leiden of de medewerkers verder te laten ontwikkelen.

De afstemming en de individuele invulling van de vier aspecten dient zo te worden ingericht dat de prestaties van de medewerkers positief beïnvloed worden. Naast het HRM-beleid zijn er uiteraard nog andere aspecten van invloed op de prestatie van medewerkers zoals de organisatiestrategie, structuur, cultuur en de wisselwerking tussen de omgeving en de organisatie.

LITERATUUR
Fombrun, C., Tichy, N.M. & Devanna, M.A. (eds.) (1984). Strategic Human Resource Management. New York, NY: John Wiley.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.