Derivaten

Opties, financiële futures, agrarische termijn- contracten en warrants zijn zogeheten derivaten of ‘afgeleide’ producten die worden verhandeld op een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of bulkgoederen (commodities). Derivaten zijn niet mogelijk zonder een onderliggende waarde.
Lees verder