Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

'Strategisch Management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf' daagt de ondernemer van een klein bedrijf uit om na te denken over zichzelf en over zijn bedrijf. Tijd om zich verdiepen in theorieën over strategie ontbreekt hem vaak. 'Strategisch Management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf' behandelt daarom op een toegankelijke wijze in een aantal blokken de strategische aspecten van het kleinbedrijf: - de ondernemer - het ondernemen - de onderneming en zijn omgeving Omdat in deze t...
Lees verder

Financieel management voor ondernemers in het MKB

De belangstelling om een eigen onderneming te beginnen neemt toe. Hbo-opleidingen stimuleren het ondernemerschap onder meer door het aanbieden van de cursus hbo-certificaat ondernemerschap (www.certificaatondernemerschap. nl). 'Financieel management voor ondernemers in het MKB' is afgestemd op het examenprogramma voor deze cursus. Er is gekozen voor een praktische aanpak, die tot stand is gekomen in samenwerking met deskundigen uit het veld. Hierdoor is het boek geschikt voor alle opleidingen, d...
Lees verder