Boeken Financieel Management

Financieel management voor ondernemers in het MKB

Financieel management mkbDe belangstelling om een eigen onderneming te beginnen neemt toe. Hbo-opleidingen stimuleren het ondernemerschap onder meer door het aanbieden van de cursus hbo-certificaat ondernemerschap (www.certificaatondernemerschap. nl). ‘Financieel management voor ondernemers in het MKB’ is afgestemd op het examenprogramma voor deze cursus. Er is gekozen voor een praktische aanpak, die tot stand is gekomen in samenwerking met deskundigen uit het veld. Hierdoor is het boek geschikt voor alle opleidingen, die een praktische invulling van het financieel management van een onderneming nastreven. We kruipen in de huid van de ondernemer, waarbij de financiële besturing en financiële beoordeling van een onderneming op de voorgrond staan.

De eenmanszaak Demo loopt als rode draad door het boek. Bij de berekening van het economisch resultaat van onderneming Demo houden we rekening met het gewaardeerd ondernemersloon (Gal) en een marktconforme vergoeding over het geïnvesteerde eigen vermogen. Ook wordt het denken in geldstromen benadrukt. Dit blijkt onder meer uit de centrale plaats die het begrote kasstroomoverzicht inneemt.

Door de praktische benadering wijkt de inhoud van dit boek af van de meer traditionele publicaties op het vakgebied van de bedrijfseconomie. Het boek wordt ondersteund door een website, waarop de Excel-uitwerkingen van alle cijfermatige voorbeelden en casussen zijn opgenomen. Dit stelt de gebruiker in staat allerlei scenario’s door te rekenen. De ondernemer moet immers leren omgaan met onzekerheid.

Bestel dit boek voor de prijs van € 50,50

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.