Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentage = totaal aantal dagen ziekteverlof / totaal aantal werkbare dage x 100% Het ziekteverzuimpercentage impliceert het aantal dagen dat een medewerker verzuimd in verhouding met het totaal aantal dagen dat een werknemer zou kunnen werken en dat uitgedrukt als percentage.
Lees verder