Liquideren

Het (gedwongen) afbouwen van een effectenpositie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of commissionair worden afgedwongen als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn margin-verplichtingen kan voldoen.
Lees verder

Lions

Een obligatie waarbij de houder de rente niet in geld maar in de vorm van nieuw uit te geven aandelen krijgt uitgekeerd. Lions staat voor Leveraged Income Obligations via New Shares. Dit type obligatie is betrekkelijk zeldzaam.
Lees verder

Limietorder

Een effectenorder met een door de opdrachtgever bepaalde maximum koopprijs of minimum verkoop- prijs. Een gelimiteerde order mag uitsluitend tegen de opgegeven limiet (of beter) worden uitgevoerd.
Lees verder

Light-opties

Opties die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1/10 is van een index. Vanwege de geringere benodigde investering zijn light-opties vooral interessant voor de belegger met bescheiden financiële middelen. Op de optiebeurs van Euronext worden onder andere light-opties verhandeld op de AEX-index en de Midkap-index.
Lees verder