Oligarchische aandelen

Oligarchische of prioriteitsaandelen geven bepaalde voordelen boven gewone aandelen, bijvoorbeeld een hoger dividend of meer invloed via het stemrecht tijdens een Algemene Vergadering van Aandeel- houders. Het aandelenbelang van de oprichters of bestuurders van een onderneming bestaat vaak uit oligarchische aandelen.
Lees verder

Open outcry

Een manier van handelen waarbij orders en prijzen op de beursvloer luid, duidelijk en voor alle betrokken partijen hoorbaar worden aangekondigd. Bij Euronext wordt alleen op de optiebeurs van Euronext Amsterdam nog in open outcry gehandeld. De handel op de optiebeurzen van Euronext Brussel en Euronext Parijs verloopt uitsluitend via beeld- schermen. Ook de handel op de effectenbeurs van Euronext gaat via beeldschermen.
Lees verder

Officiële prijscourant

Een dagelijkse publicatie van Euronext Amsterdam waarin de gehandelde prijzen (noteringen) en volumes worden vermeld van alle op de markten van Euronext Amsterdam verhandelde producten. Ook worden in de Officiële Prijscourant mede- delingen gedaan over beursintroducties, emissies en handelsmaatregelen.  
Lees verder

Officieel bericht opties/futures

Een brochure waarin de mogelijkheden en risico’s van het handelen in opties of futures worden uitgelegd. De bank of commissionair is verplicht de belegger een exemplaar van het Officieel Bericht bij de optieovereenkomst te overhandigen. Door onder- tekening van de optieovereenkomst verklaart de belegger bekend te zijn met de inhoud van het Officieel Bericht.
Lees verder

Openingskoop

Een transactie waarbij een effect wordt gekocht ofwel een positie wordt geopend. Een daaropvolgende verkoop van hetzelfde effect wordt een sluitings- verkoop genoemd – de eerder aangegane positie wordt daardoor weer teruggedraaid,‘gesloten’. Bij de optiehandel spreekt men veelal van een open buy.
Lees verder