Positioneren

Positioneren
Positioneren is hot. Dit geldt niet alleen voor fabrikanten van consumentengoederen, maar ook voor bedrijven, instellingen, overheden en zelfs personen. Tot op heden verschenen er een paar Engelstalige boeken over positioneren, maar er was nog geen Nederlandstalig boek. Aan 'Positioneren - Stappenplan voor een scherpe positionering' liggen twee principiële keuzen ten grondslag: ten eerste is dit boek geschreven vanuit het perspectief van de manager, het is daarom uitgewerkt als een praktisch ...
Lees verder