Stakeholdersbenadering versus Shareholdersbenadering

stakeholder versus shareholders
Van oudsher zijn de shareholders de belangrijkste betrokken partij bij een organisatie. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er echter ook andere stakeholders in opkomst, namelijk de medewerkers, ondernemingsraden, vakbonden, overheden, de markt en het management. De shareholdersbenadering gaat er vanuit dat organisaties streven naar winstmaximalisatie, groei en langetermijn succes om zo een zo groot mogelijke aandeelhouderswaarde te creëren. De Stakeholdersbenadering is er op gericht ...
Lees verder