Vegetatief productiemiddel

Van grond als vegetatief productiemiddel is sprake in de land- en tuinbouw, waar de grond te beschouwen is als leverancier van agrarische producten. Ook in deze functie is er geen technische slijtage, tenzij er roofbouw (= bebouwing van de grond waarbij men niet of onvoldoende bemest en uitputting van de grond het gevolg is) wordt gepleegd. Economische slijtage is in deze functie in principe ook mogelijk, waardoor de kenmerken vrijwel gelijk zijn aan die van grond als vestigingsplaats.
Lees verder