WMCO

WMCO staat voor Wet melding collectief ontslag. Centraal staat hierin de werkingssfeer van de wet, definitie van een collectief ontslag, informeren en raadplegen van de werknemersvertegenwoordigers en de melding aan de overheid leidend tot een wachttijd van een maand gedurende welke ontslagaanvragen niet in behandeling mogen worden genomen, sancties en geheimhouding.  
Lees verder