B Wiki

BIV & Boekhouden

Het doel van boekhouden is het verstrekken van financiële informatie door middel van het registreren en verwerken van financiële feiten. Boekhouden vormt de basis voor financiële informatieverzorging. Een adequate systematiek bij de indeling van de grootboekrekeningen zal er dan ook toe moeten leiden dat de gebruiker de gewenste informatie over de activa en passiva van de organisatie en verklaringen voor die veranderingen tot zijn beschikking heeft. Tot financiële informatieverzorging behoren het systematisch verzamelen van de benodigde gegevens, het verwerken daarvan en het verstrekken van de benodigde financiële informatie en afgeleiden daarvan zoals allerlei kengetallen. De financiële informatie bestaat uit het grootboek en de subgrootboeken, leidend tot het opstellen van tussentijdse overzichten, balans en resultatenrekening met toelichtingen. Financiële informatie wordt door controllers bewerkt, gecategoriseerd, samengevat of gecombineerd met niet-financiële informatie. Rapportages in het kader van management accounting bevatten financiële en niet-financiële informatie, gericht op het ondersteunen van managers bij hun taakuitoefening.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten