Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance [Samenvatting]

Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance.De huidige maatschappelijke situatie lijkt op een perfecte storm waarin verschillende ongunstige ontwikkelingen bij elkaar komen. Het klimaat verandert door menselijk toedoen, migratiestromen nemen toe, de globalisering van de economie heeft grote groepen ‘populisten’ benadeeld, het financiële bestel is instabiel en de macht raakt steeds meer geconcentreerd in de handen van enkele mondiale spelers. Tot overmaat van ramp zou he...
Lees verder

Bedrijfsethiek een goede zaak

Een 'goede onderneming' staat vandaag de dag niet alleen voor winst en continuïteit, maar evenzeer voor integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun rol in de samenleving en gaan op hun beurt het gesprek aan met belanghebbenden over de wederzijdse verwachtingen. De overheid helpt een handje met 'inspirerend en stimuleren' beleid. Ondertussen wordt de samenleving complexer en stellen globalisering en ontwikkelingen op het gebied van weten...
Lees verder

Organizatons: social systems conducting experiments

Wat zijn organisaties? Hoe ontwerp je succesvolle organisaties?Hoewel vele auteurs deze vragen behandeld hebben op vele verschillende manieren, biedt dit boek een nieuw perspectief. 'Organizations' combineert de cybernetica, sociale systeemtheorie en Aristoteles' ethiek van organisaties om organisaties te beschrijven als sociale systemen en om principes te formuleren voor hun ontwerp. Bestel dit boek voor de prijs van slechts €98,95
Lees verder

Business Ethics & Corporate Social Responsibility

Een nieuwe tekst voor de nieuwe realiteit: 'Business Ethics & Corporate Social Responsibility' is een cursus voor studenten over de ongekende uitdagingen en turbulentie van het moderne bedrijfsleven en de gevolgen ervan voor mensen over de hele wereld. De auteurs gaan een stap verder dan de Anglo-Amerikaanse focus van bestaande werken. Ze hanteren een verfrissend perspectief zodat studenten de cursus afronden met een breed en reflecterend inzicht in de bedrijfsethiek. Bestel dit boek voor...
Lees verder

Integriteit in de beroepspraktijk

Integriteit staat volop in de belangstelling. Er worden symposia over integriteit georganiseerd, beroepsbeoefenaren worden steeds vaker uitgenodigd voor workshops of trainingen rond het thema en menig organisatie beschikt inmiddels over een code waarin integriteit wordt genoemd als een van de belangrijkste basiswaarden. Volgens sommigen is al die aandacht schromelijk overdreven of zelfs schadelijk - het alsmaar hameren op integriteit zou leiden tot vertraging van besluitvormingsprocessen, verlie...
Lees verder

Judgement in Managerial Decision Making

Gedragskundigen hebben in de laatste 25 jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van de psychologie rond besluitvorming. Bazerman en Moores 'Judgment in Managerial Decision Making' maakt deze kennis beschikbaar voor managers. Ze relateren gedragskundige kennis aan praktische situaties in organisaties. Naast specifieke en wetenschappelijk gegronde handvatten voor een variëteit aan managementbeslissingen doen de auteurs bovendien handreikingen voor algemene besluitvormingsstrategieën. Bestel...
Lees verder

Bedrijfsethiek

Duurzaamheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, leiderschap: het zijn belangrijke kwesties voor bedrijven en organisaties. René ten Bos en Mollie Painter-Morland schetsen in deze inleiding in de bedrijfsethiek een vernieuwend perspectief op deze en andere kwesties. 'Bedrijfsethiek' belicht een waaier aan onderwerpen uit de managementtheorie om deze vervolgens op originele wijze te confronteren met het werk van hedendaagse filosofen. Discussies over de traditionele bedrijfsethische thema...
Lees verder