Transnational Management

Transnational Management focuses on the management challenges associated with developing strategies and managing the operations of companies whose activities stretch across national boundaries. The purpose of this book is to provide a conceptual framework showing the interplay between the multinational corporation, the countries in which it does business, and the competitive environment in which it operates. Through text narrative, cases, and readings, the authors skillfully examine the developm...
Lees verder

European Business Environment

'European Business Environment' analyseert en bespreekt het Europese zakenmilieu en zijn impact op zakendoen in Europa. Het boek bestaat uit twee delen: - Deel 1 discussieert over Europese integratie vanuit theoretisch, historisch, organisatorisch en juridisch oogpunt; - Deel 2 concentreert zich op de kernaspecten van binnenlandse markten. De tekst is geïllustreerd met diverse actuele voorbeelden en case studies. Bestel dit boek voor de prijs van €58,50
Lees verder