European Business Environment

European business‘European Business Environment’ analyseert en bespreekt het Europese zakenmilieu en zijn impact op zakendoen in Europa. Het boek bestaat uit twee delen:
– Deel 1 discussieert over Europese integratie vanuit theoretisch, historisch, organisatorisch en juridisch oogpunt;
– Deel 2 concentreert zich op de kernaspecten van binnenlandse markten.

De tekst is geïllustreerd met diverse actuele voorbeelden en case studies.

Bestel dit boek voor de prijs van €58,50

Deel dit artikel