Goed koopmansgebruik

Dit betreft een begrip uit het belastingrecht teneinde de belastbare winst te bepalen (art. 3.25 WIB 2001). Hiermee wordt geduid dat een ondernemer uit verschillende methoden kan kiezen om de jaarwinst te bepalen zolang het binnen het kader van goed koopmansgebruik blijft. In dit verband stelt de Hoge Raad: ‘’als vaststelling van de winst is gebaseerd op geldende bedrijfseconomische inzichten, tenzij dit in strijd zou zijn met belastingwet’’.
Het betreft een dynamisch begrip, inhoudende dat het meeverandert in de tijd, en gaat uit van drie beginselen, namelijk het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel.
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *