G Wiki

Gevoeligheidsanalyse

In de context van financieel management verwijst een gevoeligheidsanalyse naar een techniek die wordt gebruikt om de impact van variabelen of aannames op financiële resultaten te evalueren. Het doel van een gevoeligheidsanalyse is om inzicht te krijgen in hoe veranderingen in bepaalde parameters, zoals kosten, prijzen, volumes, rentetarieven, wisselkoersen, enzovoort, de financiële prestaties van een bedrijf kunnen beïnvloeden.
Onderstaand enkele stappen die doorgaans worden gevolgd bij het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse:

  1. Identificeer de variabelen: Bepaal welke variabelen of aannames het meest kritisch zijn voor de financiële resultaten van het bedrijf.

  2. Stel bereik vast: Bepaal het bereik waarin elke variabele kan variëren. Bijvoorbeeld, als het gaat om prijzen, zou je kunnen kijken naar het effect van een prijsstijging of -daling van bijvoorbeeld 5% of 10%.

  3. Voer scenario-analyse uit: Pas verschillende scenario’s toe waarin de geselecteerde variabelen binnen hun bereik worden gevarieerd. Dit kan betrekking hebben op positieve en negatieve veranderingen, of op specifieke combinaties van variabelen.

  4. Analyseer de resultaten: Evalueer hoe de verschillende scenario’s de financiële prestaties van het bedrijf beïnvloeden. Identificeer welke variabelen de grootste impact hebben en welke scenario’s de meest significante veranderingen veroorzaken.

  5. Neem beslissingen: Gebruik de inzichten uit de gevoeligheidsanalyse om beslissingen te nemen en risico’s te beheren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je maatregelen neemt om kwetsbaarheden te verminderen of kansen te benutten.

Over het algemeen helpt een gevoeligheidsanalyse managers en besluitvormers om beter te begrijpen hoe verschillende factoren de financiële prestaties van een bedrijf kunnen beïnvloeden en stelt het hen in staat om proactief te plannen en te reageren op veranderende omstandigheden.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten