Categorie - K

K Wiki

Koersbeweging

De verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde van een effect. Stijgt de koers, dan wordt een effect meer waard. Daalt de koers dan wordt...

K Wiki

Klasse

Alle optieseries of futures op een bepaalde onder- liggende waarde vormen tezamen een klasse. Alle opties op het aandeel Heineken vormen tezamen een klasse...

K Wiki

Klachtencommissie

Beleggers die niet tevreden zijn over de uitvoering van een transactie of over hun bank of commissionair kunnen eventueel een klacht indienen bij de klachten...

K Wiki

Kapitaalmarkt

De markt waarop in effecten wordt gehandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toe- gankelijk is, zoals een...

K Wiki

Kwaliteitszorg

Dit zijn activiteiten die een organisatie verricht om haar producten of diensten, tegen zo laag mogelijke kosten, op het juiste kwaliteitsniveau te kunnen...