Categorie - R

R Wiki

Retributies

Betreffen heffingen voor specifieke overheidsprestaties die aan individuen c.q. bedrijven kunnen worden toegerekend. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van...

R Wiki

Reversal

Een omgekeerde conversie. Een optiestrategie waarbij een relatief geringe winst is gekoppeld aan het afwezig zijn van enig risico.

R Wiki

Retailgrens

Aandelenorders beneden een bepaalde volumegrens. Aandelenorders boven die volumegrens worden aangeduid met de term wholesale. De volumegrens kan per fonds...

R Wiki

Rendement

De winst die wordt behaald op geïnvesteerd vermogen. Als een belegger € 100 rente ontvangt over een tegoed van € 1000 dan bedraagt het rendement op zijn...

R Wiki

Remisier

Een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die bemiddelt tussen klanten en commissionairs maar niet zelf deelneemt aan de handel. Oude benaming voor een...

R Wiki

Redenominatie

Het veranderen van de nominale waarde van een aandeel of een obligatie. Dit gebeurt vrijwel uitsluitend als de uitgevende instelling in financiële...

R Wiki

Recepissen

Recepissen zijn voorlopige effecten die kunnen worden uitgegeven als bij een emissie de (fysieke) stukken nog niet beschikbaar zijn. Tegen inwisseling van de...

R Wiki

Rating

Een uitgevende instelling of een obligatielening kan een rating krijgen van een zogeheten ‘credit rating agency’ zoals Moody’s, Duff & Phelp’s of...

R Wiki

Rapportagelimiet

De rapportagelimiet gaat in voordat een positielimiet wordt bereikt. Hierdoor wordt de clearing gewaarschuwd voor het mogelijke naderen of overschrijden van...