Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code ziet kort gezegd op Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en is gebaseerd op het principe van comply or explain. Het bestuur geeft in het bestuursverslag aan of de Corporate Governance Code door de vennootschap wordt nageleefd. Deze verplichting is vastgelegd in art. 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Als er (op bepaalde punten) van de Code is afgeweken of de vennootschap van plan is dat te gaan doen, dan dient dat gemotiveerd te worden aangegeven. De algemene vergadering beslist uiteindelijk of zij het eens is met de uitleg over een afwijking en een aandeelhouder die het niet eens is met de wijze van naleving van de Code komt verschillende middelen toe.

De Corporate Governance Code bestaat uit vijf hoofdstukken en bevat principes die de verhouding reguleren tussen het bestuur, de RvC en de algemene vergadering (en aandeelhouders). De principes worden telkens uitgewerkt in best practice bepalingen. Hierin zijn meer concrete normen voor het gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders neergelegd.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *