C Wiki

Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code ziet kort gezegd op Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en is gebaseerd op het principe van comply or explain. Het bestuur geeft in het bestuursverslag aan of de Corporate Governance Code door de vennootschap wordt nageleefd. Deze verplichting is vastgelegd in art. 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Als er (op bepaalde punten) van de Code is afgeweken of de vennootschap van plan is dat te gaan doen, dan dient dat gemotiveerd te worden aangegeven. De algemene vergadering beslist uiteindelijk of zij het eens is met de uitleg over een afwijking en een aandeelhouder die het niet eens is met de wijze van naleving van de Code komt verschillende middelen toe.

De Corporate Governance Code bestaat uit vijf hoofdstukken en bevat principes die de verhouding reguleren tussen het bestuur, de RvC en de algemene vergadering (en aandeelhouders). De principes worden telkens uitgewerkt in best practice bepalingen. Hierin zijn meer concrete normen voor het gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders neergelegd.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten