Changemanagement Innovatie Modellen

De innovatieradar

Innoveren is een steeds belangrijker element geworden binnen het dagelijkse bedrijfsleven. Innovaties zijn nuttige vernieuwingen of verbeteringen. Dit betekent dat iets bijvoorbeeld een product, dienst of proces beter wordt van de verbetering of vernieuwing. Onderstaand wordt het model de innovatieradar uiteengezet. Dit model laat mensen vanuit verschillende invalshoeken over innovaties nadenken. Dit model gaat dan ook een stuk verder wat betreft het aantal dimensies waar een organisatie kan innoveren. Vaak denken organisaties alleen aan innoveren bij producten, diensten en processen. De innovatieradar onderscheid twaalf dimensies waarop een organisatie kan innoveren, namelijk aanbod, platform, oplossingen, klanten, klantbeleving, waardeverkrijging, processen, organisatie, waardeketen, aanwezigheid, netwerken en merk. Onderstaand worden de twaalf dimensies uiteengezet.

Aanbod
De dimensie aanbod heeft betrekking op het verbeteren en of vernieuwen van producten of diensten. Het draait hier om het creëren van toegevoegde waarde voor de afnemer en een onderscheidende waardepropositie.

Platform
Binnen deze dimensie gaat het om producten die uit verschillende elementen zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld een auto of een fiets. de basis is bij veel merken hetzelfde, maar de verschillende accessoires maken een product klantspecifiek.

Oplossing
Binnen deze dimensie gaat het om het aanbieden van een totaal oplossing voor de afnemer. Dit betekent een op maat geleverde bundel van producten, diensten en informatie waarmee het probleem van de afnemer wordt verholpen.

Klanten
De dimensie klanten heeft betrekking op het zoeken naar nieuwe afnemersbehoeften of nieuwe afzetmarkten.

Klantbeleving
Deze dimensie heeft betrekking op alles wat een afnemer ervaart wanneer het in aanraking komt met een organisatie en haar producten en of diensten.

Waardeverkrijging
Innoveren binnen deze dimensie draait om het verbeteren en of vernieuwen van verdienmodellen en prijszettingsmechanismen. Dit betekent dat een organisatie opzoek gaat naar nieuwe verdienmodellen om waarde terug te ontvangen voor de aangeboden waardepropositie.

Processen
Het innoveren van processen heeft betrekking op het verbeteren of vernieuwen van elementen binnen een proces. Een proces is een opeenvolging van activiteiten om de strategie van een organisatie te realiseren. Innoveren binnen processen kunnen veel voordelen bieden, bijvoorbeeld verhoging van de kwaliteit van producten en of diensten, efficiencyverbeteringen en kostenreducties et cetera.

Organisaties
Deze dimensie heeft betrekking op aspecten van de organisatie als de structuur, middelen en mensen met de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tevens gaat het hier om de samenwerking met strategische partners.

Waardeketen
Binnen deze dimensie draait het om het genereren van waarde voor de uiteindelijke afnemer, middels de stroom van goederen, diensten en informatie die een organisatie voortbrengt. Het gaat hier om het verbeteren of vernieuwen van de informatie, goederen en diensten stroom binnen een organisatie.

Aanwezigheid
Deze dimensie heeft betrekking op de aspecten waar een afnemer in contact kan komen met een organisatie. Bijvoorbeeld doordat organisaties actief zijn middels een website hebben zij hun aanwezigheid vergroot.

Netwerken
Organisaties staan in contact met hun afnemers middels een netwerk. Het doel hierbij is het netwerk zo inzetten of versterken dat een organisatie meer waarde kan creëren voor haar afnemers.

Merk
Merkinnovatie heeft betrekking op het uitbreiden van het merk. Bijvoorbeeld door het merk in te zetten bij andere producten of diensten.

LITERATUUR
Huizingh, E. (2011). Innovatiemanagement. Pearson Education

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie