Modellen Project en planning

PRINCE2

Prince2PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Enviroments) is een methode voor projectmanagement welke gericht is op het management, de besturing en de organisatie van een project. De naam PRINCE 2 is ontstaan door het feit dat de methode rekening houdt met wisselende factoren uit de omgeving die van invloed kunnen zijn op een project.PRINCE2 heeft de volgende kenmerken:

 • Management: het managen van projecten.
 • Business case: voor de onderneming moet de toegevoegde waarde van het project aangetoond worden.
 • Product-based planning: producten die het project oplevert, vormen de toegevoegde waarde voor de onderneming en niet de activiteiten die uitgevoerd worden.
 • Projectorganisaties: de projectorganisatie wordt volgens het Bus-principe (business, users, suppliers) ingericht.
 • Documentatie: voor PRINCE2 is een uitgebreide documentatie beschikbaar voor alle facetten van de uitvoering van het project.

De Prince 2 methode bestaat uit 2 pijlers, namelijk componenten en processen.

Componenten
Met behulp van de componenten wordt een gecontroleerde en dus beheersbare projectomgeving gerealiseerd. Daardoor kunnen de doelstellingen van het project behaald worden. Het gaat om de volgende componenten:

 • Organisation: beschrijft de projectorganisatie bestaande uit project board, project manager en teams.
 • Plans: geeft niet alleen de uit te voeren activiteiten in de tijd weer, maar ook wie deze activiteiten uitvoert om de vastgestelde producten op te leveren.
 • Controls: bewaakt de voortgang en het budget van het project. Bovendien draagt deze component zorg voor een tijdige oplevering van de producten binnen de geplande tijd en vastgesteld budget, in overeenstemming met de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld zijn.
 • Business case: rechtvaardigt het project. Zolang er op basis van de relatie tussen de kosten en baten een toegevoegde waarde bestaat voor de onderneming kan het project verder uitgevoerd worden. De baten kunnen naast geld in andere aspecten verwoord worden, bijvoorbeeld service naar klanten.
 • Management of risk: bestaat uit risicoanalyse en risicomanagement en kijkt naar businessrisico’s (bedrijfsvoordelen) en projectrisico (tijd en budget).
 • Qualitiy in a project environment: kijkt naar de proceskwaliteit (uitvoering van het project) en productkwaliteit (kwaliteit van de opgeleverde producten).
 • Change control: beheert de wijzigingen die in het project optreden.
 • Configuration management: zorgt ervoor dat de opgeleverde producten worden geïdentificeerd, geregistreerd, gevolgd en zeker gesteld worden tijdens het project.

Processen
Prince2 benadert het projectmanagement procesmatig. Elk van de acht processen bestaat uit een doel en activiteiten die ervoor zorgen dat het doel gerealiseerd wordt. Het gaat om de volgende processen:

 • Dirigeren van een project, Directing a project (DP): de project board (stuurgroep) volgt het project en geeft autorisatie voor de vervolgstappen en op te leveren producten.
 • Opstarten van een project, starting up a project (SU): voorbereidingen voordat het daadwerkelijke project wordt gestart.
 • Initiëren van een project, initiating a project (IP): beschrijving in detail van het volledige project inclusief planning.
 • Beheersen van een fase, controlling a stage (CS): beschrijving van de dagelijkse activiteiten van de projectmanager.
 • Managen productoplevering, managing product delivery (MP): de productie en oplevering van de businessproducten.
 • Managen faseovergangen, Managing state bounderies (SB): het controleren van alle grenzen binnen het project.
 • Afsluiten van een project, closing a project (CP): het officieel overdragen van de resultaten aan de organisatie.
 • Planning: (PL): wordt door andere processen gebruikt om project plan, stage plans en eventuele team plans op te stellen.

Resultaat
Met behulp van een gestructureerde en planmatige methode is de onderneming beter in staat om projecten op de geplande momenten binnen de gestelde budgetten en andere randvoorwaarden gerealiseerd te krijgen.

Literatuur
ILX Group. (2014). Prince2. Opgeroepen op 08 04, 2014, van Prince2: http://www.prince2.com/prince2-methodology

 

Deel dit artikel
Tags

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten