Juridisch Kennisbank

De maatschap nader toegelicht

De Maatschap is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid en wordt gebruikt als samenwerkingsverband door mensen die een vrij beroep uitoefenen. Dit zijn beroepen als advocaat, arts, notarissen of adviseurs. De betrokken partijen zijn zelfstandig ondernemer, maar vormen gezamenlijk de maatschap. De maatschap is een overeenkomst tussen twee of meerdere personen, waarbij deze zich verbinden om economische activiteiten uit te voren onder een gemeenschappelijke naam met als doel het daaruit ontstane voordeel te delen. Voordelen kunnen bestaan uit naamsbekendheid, schaalvoordelen en vergroten van het klantenbestand enzovoort. De samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. De kosten en baten worden gedeeld door de maten en die zijn met het privé vermogen aansprakelijk.

Oprichting
Een maatschap komt tot stand door middel van de overeenkomst die de maten met elkaar afsluiten. Een mondelinge overeenkomst is voor de oprichting van een maatschap al geldig, alleen is het sterk aan te bevelen dit schriftelijk te laten vastleggen voor de zekerheid. Zo weten alle maten precies waar ze aan toe zijn. Net als bij de vennootschap onder firma wordt het sterk aangeraden om een samenwerkingscontract op te stellen tussen de verschillende maten/ondernemers. In dit contract worden zaken vastgelegd, als toe- en uittreding, winstdeling, aanrpakselijkheid en beeidinging. Het is tevens een bewijsmiddel richting derden. Echter dit contract is niet verplicht, maar om toekomstige complicaties te voorkomen wel zeer nuttig.

Aansprakelijkheid
In principe is elke maat aansprakelijk voor de handelingen die hij/zij verricht, ook met het privévermogen. Een maat gaat dus overeenkomsten aan voor hem/haar zelf en niet voor de samenwerkingspartners. Echter zijn er situaties waarin de andere maten ook aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld als zaken centraal geregeld worden, denk aan een administrateur, receptionist of marketing. Of als de maten elkaar de bevoegdheid hebben geven middels het samenwerkingscontract tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten. Alle maten zijn dan voor gelijke delen aansprakelijk voor eventuele schulden. Echter wanneer een maat buiten de afspraken in het samenwerkingscontract om handelt zijn de andere maten niet aansprakelijk.

Belasting
Net als bij de eenmanszaak en de VOF betalen de maten inkomstenbelasting op de individuele winst. Alle maten hebben ook recht wanneer zij als ondernemer worden aangemerkt op vrijstellingen en aftrekposten voor belasting. Voorbeelden hiervan zijn investeringsaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Ook is het mogelijk om een maatschap op te richten tussen partners, net als bij de man-vrouwfirma in de vorm van een VOF. Dit kan belastingtechnisch zeer aantrekkelijk zijn.

Onderstaand worden de voorwaarden uiteengezet om als ondernemer te worden aangemerkt volgens de belastingdienst.

  • Minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming steken
  • Financiële risico van de ondernemer, doordat de ondernemer verantwoordelijk is voor betalen van crediteuren en dat debiteuren de ondernemer betalen.
  • Er dienen minimaal drie opdrachtgevers per jaar binnen gehaald te worden. Als dit er minder dan drie zijn wordt de zelfstandige niet als ondernemer aangemerkt door de belastingdienst. In dit geval ziet de belastingdienst de relatie tussen opdrachtgever en zelfstandige als een tijdelijke dienstbetrekking. Een opdrachtgever vraagt dan ook vaak om een VAR-verklaring om aan te tonen dat je voor de belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt. Wanneer de belastingdienst de zelfstandige niet als ondernemer aanmerkt is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van loon en sociale premies.
  • Het doel van de onderneming is het behalen van winst.
  • De onderneming is zelfstandig en voert zelfstandig activiteiten uit.

Sociale zekerheid
De ondernemer betaalt premies voor de volksverzekeringen en heeft recht op AOW na de AOW gerechtigde leeftijd. Aanvullende pensioenregelingen dienen zelf verzorgd te worden. Aangezien een ondernemer geen werknemer is heeft hij of zij geen recht op de uitkeringen voor wat betreft WW, WIA en Ziektewet. Een ondernemer dient dan ook zelf bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid- of ziektekostenverzekering af te sluiten.

Bijzondere zaken Maatschap
Als een maat overlijdt of uittreedt zal de maatschap eindigen. Echter zijn deze zaken vast te leggen in de statuten van het samenwerkingscontract. Hierin kan ook worden vastgelegd wanneer de maatschap in stand blijft. Er zouden bijvoorbeeld nieuwe maten gezocht kunnen worden of de onderneming verandert haar ondernemingsvorm. Gebruikelijk binnen een maatschap is dat maten in staan voor betalingen en meedelen in de winst naar rato van de participatie in de economische activiteiten van de organisatie. Ook wanneer er besloten wordt de maatschap te ontbinden, zal er naar rato van de prestaties geld verrekend worden.

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten