Juridisch Kennisbank

De commanditaire vennootschap nader toegelicht

De CV is een bijzonder vorm van de VOF. Maar binnen de CV wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die de dagelijkse leiding hebben en stille vennoten die alleen geïnvesteerd hebben in de CV, maar niet bijdragen aan de economische activiteiten van de CV. De oprichting, belasting en sociale zekerheid hebben de zelfde werking als bij de VOF. Een verschil met de VOF is dus de stille vennoot, die is alleen aansprakelijk voor eventuele schulden met betrekking tot het geinvesteerde bedrag. Naast de stille vennoten zijn er de beherende vennoten die de dagelijkse leiding voor hun rekening nemen.

Oprichting
Er geldt net als bij de eenmanszaak en de vennootschap onder firma één formele vereiste, namelijk de inschrijving van de organisatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast wordt het sterk aanbevolen om samen met de andere vennoten een samenwerkingscontract op te stellen bij de notaris. Zo staan de afspraken die gemaakt worden voor wat betreft bevoegdheden, winstverdeling, inbreng van tijd, geld en goederen en beëindiging vast en weten de vennoten waar zich aan moeten conformeren. Naast de beherende vennoten moeten van de stille vennoten vermeld worden hoeveel het er zijn en wat zij inbrengen aan goederen en geld.

Aansprakelijkheid
Voor wat betreft aansprakelijkheid kan gesteld worden dat de vennoten met het privévermogen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schulden van de VOF. Ook wanneer een andere vennoot verantwoordelijk is voor eventuele schulden, zijn de medevennoten verantwoordelijk conform de opgestelde statuten. Wanneer het vermogen van de VOF niet toereikend genoeg is maken crediteuren dus aanspraak op het privévermogen. Net als bij de eenmanszaak wordt het dan ook sterk aangeraden om na te denken over trouwen op huwelijkse voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen, aangezien bij de tweede constructie de echtgenoot ook aansprakelijk is voor mogelijke schulden van de VOF. De stille vennoot kan echter alleen zijn of haar investering kwijtraken. Alleen wanneer de stille vennoot ook als beherend vennoot gaat optreden is deze aansprakelijk met het privévermogen.

 

Belastingen
Net als bij de vennootschap onder firma betalen de vennoten inkomstenbelasting op de individuele winst. Alle vennoten hebben ook recht wanneer zij als ondernemer worden aangemerkt op vrijstellingen en aftrekposten voor belasting. Voorbeelden hiervan zijn investeringsaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. De stille vennoten worden niet als ondernemer aangemerkt en kunnen alleen aanspraak maken op belastingvoordeel voor wat betreft investeringen.

Onderstaand worden de voorwaarden uiteengezet om als ondernemer te worden aangemerkt volgens de belastingdienst.

  • Minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming steken
  • Financiële risico van de ondernemer, doordat de ondernemer verantwoordelijk is voor betalen van crediteuren en dat debiteuren de ondernemer betalen.
  • Er dienen minimaal drie opdrachtgevers per jaar binnen gehaald te worden. Als dit er minder dan drie zijn wordt de zelfstandige niet als ondernemer aangemerkt door de belastingdienst. In dit geval ziet de belastingdienst de relatie tussen opdrachtgever en zelfstandige als een tijdelijke dienstbetrekking. Een opdrachtgever vraagt dan ook vaak om een VAR-verklaring om aan te tonen dat je voor de belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt. Wanneer de belastingdienst de zelfstandige niet als ondernemer aanmerkt is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van loon en sociale premies.
  • Het doel van de onderneming is het behalen van winst.
  • De onderneming is zelfstandig en voert zelfstandig activiteiten uit.

Sociale zekerheid
De ondernemer betaalt premies voor de volksverzekeringen en heeft recht op AOW na de AOW gerechtigde leeftijd. Aanvullende pensioenregelingen dienen zelf verzorgd te worden. Aangezien een ondernemer geen werknemer is heeft hij of zij geen recht op de uitkeringen voor wat betreft WW, WIA en Ziektewet. Een ondernemer dient dan ook zelf bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid- of ziektekostenverzekering af te sluiten.

Bijzondere zaken commanditaire vennootschap
Als een vennoot overlijdt of uittreedt zal de maatschap eindigen. Echter zijn deze zaken vast te leggen in de statuten van het samenwerkingscontract. Hierin kan ook worden vastgelegd wanneer de maatschap in stand blijft. Er zouden bijvoorbeeld nieuwe vennoten gezocht kunnen worden of de onderneming verandert haar ondernemingsvorm. Gebruikelijk binnen een CV is dat Vennoten in staan voor betalingen en meedelen in de winst naar rato van de participatie in de economische activiteiten van de organisatie. Ook wanneer er besloten wordt de CV te ontbinden, zal er naar rato van de prestaties geld verrekend worden. De stille vennoot hoeft echter niet meer in te brengen dan het bedrag van zijn of haar investering.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten