D Wiki

DSA

De Digital Services Act (DSA), in het Nederlands de Wet digitale diensten, is een Europese wetgeving die tot doel heeft om de regels voor digitale diensten in de Europese Unie (EU) te moderniseren en te harmoniseren. Het is een initiatief van de Europese Commissie om de digitale markt te reguleren en de rechten en veiligheid van gebruikers online te waarborgen.

De DSA richt zich op online platforms, zoals sociale media, zoekmachines, e-commerce platforms en online marktplaatsen. Het beoogt een regelgevend kader vast te stellen voor deze platforms, met als doel het verbeteren van de transparantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze diensten.

Belangrijke kenmerken van de Digital Services Act zijn onder meer:

  1. Categorieën van digitale dienstverleners: De wet introduceert verschillende categorieën van digitale dienstverleners, waaronder online platforms, online zoekmachines en clouddienstverleners. Elke categorie heeft specifieke verplichtingen en verantwoordelijkheden.

  2. Verplichtingen voor online platforms: De DSA legt verplichtingen op aan online platforms met betrekking tot transparantie over hoe ze content modereren, het melden van incidenten, het bestrijden van illegale inhoud en het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting.

  3. Contentmoderatie: Platforms worden verplicht om een transparant beleid te hebben met betrekking tot de moderatie van inhoud. Gebruikers moeten toegang hebben tot duidelijke informatie over de regels en procedures voor moderatie, en er moeten mechanismen zijn voor het indienen van klachten en het krijgen van een herziening van beslissingen.

  4. Versterkte aansprakelijkheid: De DSA introduceert strengere regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van platforms voor illegale inhoud. Platforms worden verplicht om sneller en doeltreffender op te treden tegen illegale inhoud en maatregelen te nemen om de verspreiding ervan te voorkomen.

  5. Onafhankelijke audits en certificering: Grote platforms kunnen worden onderworpen aan onafhankelijke audits om te controleren of ze voldoen aan de verplichtingen van de DSA. Daarnaast kunnen platforms vrijwillig kiezen voor certificering om aan te tonen dat ze aan bepaalde normen voldoen.

Het doel van de Digital Services Act is om een evenwicht te vinden tussen het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, het beschermen van gebruikersrechten en het aanpakken van de verspreiding van illegale inhoud online. Het beoogt ook een gelijk speelveld te creëren voor alle digitale dienstverleners binnen de EU.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten