Studies

Cursus Finance voor Non Financials

Naast inhoudelijke expertise, wordt er steeds frequenter beroep gedaan op uw kennis van financiële zaken. Om binnen het MT gedegen mee te adviseren is het noodzakelijk dat u financiële grondslagen kent én weet wat financiële implicaties ervan kunnen zijn. Om deze redenen heeft UBS een cursus Finance voor non-financials ontwikkeld. Dit traject is uitdrukkelijk bedoeld voor non-financials die een goede financiële basiskennis willen opdoen teneinde hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. U kunt zich uitsluitend voor dit traject aanmelden indien u door UBS na de intake bent selecteert.

Onderwerpen

 • Jaarrekening interpreteren 
 • Analyse, Ratio’s en KPI’s 
 • Investeringsanalyse 
 • Management control 
 • Elective / Vragen en antwoorden

Resultaat

Na afloop van de cursus Finance voor non financials bent u bekend met de beginselen van financieel management. U kunt adequate beslissingen nemen aan de hand van financiële gegevens en uw beleid of advies krachtig funderen. Na afloop van de cursus bent u in staat de jaarrekening te lezen en te analyseren. U weet wat een financiële analyse inhoudt en hoe u deze tot stand laat komen. U weet tevens wat essentiële ratio’s zijn en hoe u deze moet interpreteren. Ook leert u hoe u een investering beoordeelt, welke methodieken u hiervoor kunt gebruiken en wanneer u welke hanteert. Tot slot krijgt u kennis en inzichten aangereikt welke verband houden met management control en management accounting. Aan het einde van de cursus vindt het zogenoemde elective plaats . Dit ‘vrije’ blok is gereserveerd voor onderwerpen en/of vragen die gaandeweg het programma ontstaan en nader zullen worden besproken. Dit geschiedt aan de hand van casuïstiek en UBS-werkvormen. Voorts is er gedurende het traject doorlopend ruimte voor vragen en wordt er veel persoonlijke begeleiding geboden.

Inhoud van de cursus

Deze cursus duurt 3 dagen en omvat 6 colleges. U volgt de cursus met 10-15 deelnemers op een van onze opleidingslocaties. 

 • Jaarrekening interpreteren (1 dagdeel)
  Aan de hand van jaarrekeningen behandelen wij de theorie rondom de jaarrekening. Hierbij wordt ingegaan op geldende wet- en regelgeving. Wat voor effect heeft deze regelgeving op het bepalen van het eigen vermogen en het resultaat van een onderneming. Wat kan ik nu met een jaarrekening en welke informatie is relevant, maar ook wat kan ik er niet mee? Waar moet je goed op letten als je een jaarrekening wil beoordelen?

 • Analyse, Ratio’s en KPI’s (1 dagdeel)
  Wat houdt een (financiële)analyse in en hoe doe je dat? Wat zijn gangbare ratio’s en hoe moet je deze interpreteren? Wat is het verschil tussen een Kritische Succes Factor (KSF) en een Kritische Prestatie Indicator (KPI)? Wat is het nut en noodzaak van (goede) KPI’s. Wat zijn de belangrijkste KPI’s voor de eigen organisatie? Hoe zou het hoofddashboard er uit moeten zien aan de hand van het format van de business balanced scorecard? 

 • Investeringsanalyse (1 dagdeel)
  Hoe beoordeel je een investering, wat zijn de meeste bekende methodieken en wanneer hanteer je welke? Aan de hand van casuïstiek wordt gevraagd om zelf de beste investering te kiezen. 

 • Management control (1 dagdeel)
  Wanneer ben je als organisatie in control? Wat moet je als organisatie daar voor doen? Kan je überhaupt in control zijn of is dat een utopie? Aan de hand van de theorie van management control en management accounting (als verdieping op het blok Analyse, ratio’s en KPI’s) wordt nader ingegaan op het beheersings- in inrichtingsvraagstuk van organisaties. Hoe zorg je voor een goed management control framework in een organisatie? Het belang van een heldere organisatiestructuur met daarbij behorende verantwoordelijkheidsgebieden en wat dit betekent voor de rol van de leidinggevenden, wordt tevens inzichtelijk gemaakt.

 • Elective (2 dagdelen)
  Dit ‘vrije’ blok is gereserveerd voor onderwerpen of vragen die gaandeweg het programma ontstaan en waar bredere behoefte voor is om deze te nader te bespreken. In samenspraak met de groep en docenten worden na blok 4 een aantal thema’s geselecteerd die vervolgens verder uitgediept worden tijdens de elective. De elective zorgt ervoor dat alle vragen beantwoord worden en hiermee invulling wordt gegeven aan het vervullen van eenieders leerbehoefte en wordt vervuld.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze cursus is voor iedereen die in een managerial positie verkeert en gedegen besluiten wil nemen op basis van cijfermatige beginselen en graag beter beslagen ten ijs wil komen aan de directietafel teneinde krachtiger te kunnen adviseren.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten