Artikelen

Houd regie op marketing en communicatie met een integrale aanpak

De complexiteit van marketing en communicatie is tegenwoordig vooral in de techniek.
Er kan zoveel dat het onmogelijk is om geen gebruik te maken van specialisten om de mogelijkheden te benutten. En daar zit voor veel ondernemers nou net de valkuil.  

Lost Founders stelt bij veel MKB’ers vast dat zij beperkte ruimte hebben om een marketing- en communicatie-professional in dienst te nemen, laat staan een volledig team. MKB’ers zetten partijen adhoc in voor een bepaald specialisme, zonder zelf de expertise in huis te hebben om daar adequaat regie op te houden. Het is vaak een directeur, een manager of een management-assistent die marketing ‘erbij’ doet en in de rol van opdrachtgever de regierol toebedeeld krijgt en deze taakstellend en vaak opportunistisch uitvoert.

De samenhang is zoek
De Marcom-professionals die worden ingehuurd verwachten een heldere en eenduidige briefing van de opdrachtgever, waarbij geen onduidelijkheid bestaat ten aanzien van uitgangspunten, doelstelling én hetgeen hiermee samenhangt. De praktijk wijst uit dat het juist op de samenhang vaak mis gaat. Zichtbaar is met name dat opdrachtgevers ‘losse’ doelen najagen, deze veelal opportunistisch geformuleerd zijn en overwegend het karakter kennen van een korte termijn focus.

‘We hebben een nieuwe website nodig’. ‘We moeten eens wat meer met social media doen’. ‘Het is weer tijd voor onze jaarlijkse abri-campagne’. Omdat deze projecten campagnematig worden opgezet, dienen alleen de gewenste expertises aan te haken. Waarom zou je immers je social-media marketeer en je videoproducer betrekken bij je abri-campagne? 

Geurt Kreijns – Oprichter & Directeur van Lost founders

Integrale aanpak
Het moge evident zijn dat bovengenoemde praktijkvoorbeelden leiden tot gefragmenteerde communicatie, onsamenhangendheid en derhalve richtingloosheid bevordert. Dit is niet alleen ineffectief, maar het stimuleert ook substantiële afbraakrisico’s.Er zijn vele praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat onsamenhangende communicatie, zowel extern als intern, leidt tot aantoonbare merkschade. Een primaire reden daartoe is het verliezen van vertrouwen van de doelgroep(en).

Om die reden pleit Lost Founders voor een integrale aanpak: vanuit verschillende disciplines is meer te overzien, worden meer invalshoeken gecreëerd en wordt de testkracht vergroot. Het verbinden van zelfstandige experts, die matchen qua inhoud en richting, aan elkaar en aan contentbranding, die als een rode draad in je organisatie doorklinkt, blijkt doorlopend de formule tot gewenst resultaat te zijn.

Contentbranding
Waar branding vaak instrumenteel wordt ingezet en stopt bij een logo, tone of voice, kleurgebruik, lettertypes en beeldredactie, biedt contentbranding de inhoudelijke en noodzakelijke verdieping. Wat is intrinsiek de belofte waaruit je als organisatie handelt? Dit is het uitgangspunt van waaruit al je content gecreëerd wordt? Of dat nu een blog, een videoreeks, brochure of landingspagina is, het narratief moet duidelijk en eenduidig zijn. Wanneer dit voor iedereen helder is, leidt dit tot rust en focus: je kunt er (allereerst) jezelf aan houden. En vervolgens de medewerkers en betrokken marcom-professionals. Zo wordt voorkomen dat de regie over marketing en communicatie verloren gaat en er samenhang, herkenbaarheid en dus vertrouwen in alle uitingen legt. Bovendien bevordert dit de effectiviteit ten aanzien van campagnes en andere ‘losse’ projecten.
Omdat de kaders helder zijn, kan immers sneller en doelbewuster keuzes worden gemaakt. Een win-win dus. Er wordt gebouwd aan een sterker merk, en er wordt ondersteuning geboden aan de opdrachtgever, de medewerkers en de betrokken marcom-professionals, doordat het wiel niet bij iedere campagne opnieuw hoeft worden uitgevonden. Alle creativiteit kan worden getoetst aan een heldere contentbelofte.

Resultaat
Klinkt allemaal mooi, maar wat levert het op?; verbinding met veel meer mensen in de doelgroep(en) én daarbuiten. Het zal verbazing wekken hoeveel bedrijven denken hun doelgroep te kennen, maar met hun verhaal ook andere doelgroepen aanspreken, die ze in beginsel niet in het vizier hadden. De doelgroep is immers niet alleen die ene procent die nu een dienst wil afnemen, maar het zijn ook degenen die een latente interesse hebben én degenen die zich daarvan nog nauwelijks bewust zijn. Hierdoor kan de doelgroep en het umfeld beter worden begrepen. Omdat de doelgroep in alle fases consistent bediend wordt van relevante informatie, wordt vertrouwen opgebouwd nog voordat de doelgroep behoefte heeft aan de dienst of het product. Dit leidt tot mogelijkheden wat betreft leadgeneratie, en derhalve is resultaat in bereik.

Over Lost Founders
Lost Founders helpt organisaties bij het bepalen en creëren van hun contentbranding. Lost Founders levert meewerkende voormannen/vrouwen die samen met organisaties de regie nemen over contentcreatie en distributie. Lost Founders legt de rode draad bloot en ontrafelt het van producten, diensten, en waar nodig van ego’s, en smeden hier een gelegenheidsbureau van zelfstandige professionals omheen om opdrachtgevers adequaat te bedienen van duurzaam succes.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

1 reactie

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Goed artikel.
    Ik zie inderdaad dat het vaak nog te gefragmenteerd werken is.
    Dit bureau lijkt het te snappen.

    Groeten,

    Harry