Management Modellen

Managerial Grid van Blake en Mouton

De Managerial Grid is een bekend model als het gaat om leidinggevend gedrag. Het model van Blake en Mouton betreft een gedragsmodel, echter is het later van naam veranderd naar leiderschapsmodel. Het model gaat uit van diverse attitudes in gedrag van managers welke schematisch worden weergeven op twee lijnen, namelijk zorg voor de persoon (relatiegericht) en zorg voor productie (resultaatgericht). Aan iedere attitude wordt een score toegekend van 1 (laag) tot 9 (hoog), waardoor er 81 leiderschapsstijlen ontstaan. Deze stijlen worden onderverdeeld in vier kwadranten en de vijf meest elementaire leiderschapsstijlen die tevens een combinatie van cijfers krijgen. Deze zijn onderstaand beknopt weergegeven.

De onverschillige leider (1.1)
Hierbij gaat het om een leider die zich noch bekommert om de persoon noch om de productie. De inzet en betrokkenheid is zeer laag te noemen. De leider is niet geïnteresseerd in bemoeienis van zijn medewerkers en ontloopt hen.

Country Club leiderschap (1.9)
Hierbij gaat het om een leider die hoofdzakelijk is geïnteresseerd is in een goede relatie met personen.  Het betreft dan ook een zachte leiderschapsstijl, waarbij de prestaties is mindere mate belangrijk zijn. Begrip en ruimte om prettig te voelen staan hierbij centraal.

Autoritair leiderschap (9.1)
Hierbij gaat het om een leider die uitsluitend is geïnteresseerd is in de prestaties van personen, waarbij het realiseren van doelstellingen derhalve centraal staan. Een sterke focus op efficiency is hier van toepassing.  Het betreft dan ook een harde leiderschapsstijl, waarbij de leider zich kenmerkt door veeleisendheid, controle en macht.

Status quo leiderschap (5.5)
Hierbij gaat het om een leider die het optimum zoekt tussen de aandacht voor de medewerkers en de aandacht voor de resultaten. Deze leider is dus constant opzoek naar tussenoplossingen bij tegengestelde belangen tussen persoon en productie. Compromissen zijn hier veelal van toepassing. De resultaten zijn goed, echter middelmatig van aard.

Teamleiderschap (9.9)
Hierbij gaat het om een leider die medewerkers motiveert om de gewenste resultaten te realiseren door deze te integreren in de persoonlijke behoefte van de medewerkers. Stimulatie geschiedt door participatie, bespreekbaarheid van zaken en prioriteiten stellen. Het bedrijfsklimaat is hierbij overwegend goed alsmede wordt er hoge productie gerealiseerd. Deze stijl is dan ook het meest effectief gebleken.

LITERATUUR
Blake, R. & Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.