Economie Kennisbank

Real Options Value (ROV)

De Real Options Value-benadering betreft een methode die is ontworpen teneinde de waarde van een belegging in een onzekere omgeving te beoordelen. In tegenstelling tot de netto contante waarde (NPV)-methode, houdt de ROV-benadering er rekening mee dat het management van een bedrijf flexibel is in het reageren op een steeds veranderende marktsituatie. Het gebruik van de ROV-benadering is bijzonder een nauwkeurigere manier om investeringen te waarderen.
In dit artikel wordt ingezoomd op de  theorie van Real Option Valuation, worden de fundamenten verkent alsook worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de benadering.  

De essentie van Real Option Valuation

Real Option Valuation gaat uit van het idee dat bedrijfsbeslissingen vaak vergelijkbaar zijn met financiële opties. Traditionele waarderingsmodellen behandelen investeringen als vaste, onveranderlijke activa. ROV daarentegen erkent dat bedrijven keuzes hebben en opties kunnen uitoefenen in de toekomst op grond van nieuwe informatie en veranderende marktomstandigheden. De theorie maakt gebruik van financiële optiemodellen om de waarde van strategische beslissingen te bepalen.
Een kernprincipe van ROV is het identificeren van reële opties in bedrijfsactiva. Deze opties kunnen variëren van uitbreiding van productielijnen en lancering van nieuwe producten tot het uitstellen van investeringsbeslissingen om de marktontwikkelingen af te wachten. Door deze opties expliciet te waarderen, kunnen bedrijven een integraal beeld krijgen van de potentiële waarde van hun projecten.

De fundamenten van Real Option Valuation

1. Flexibiliteit als waardebron
ROV benadrukt dat de mogelijkheid om strategische beslissingen aan te passen en aan te vullen een intrinsieke waarde vertegenwoordigt. Bedrijven die flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden hebben een concurrentievoordeel.

2. Toekomstige onzekerheid incorporeren
In tegenstelling tot traditionele waarderingsmethoden erkent ROV de onzekerheid die inherent is aan toekomstige gebeurtenissen. Het model houdt rekening met de waarde die voortkomt uit het vermogen om beslissingen aan te passen in reactie op deze onzekerheid.

3. Analyse van verschillende opties
ROV categoriseert reële opties in verschillende typen, zoals de optie tot uitbreiding, de optie tot vertraging en de optie tot wachten. Elke categorie heeft zijn eigen parameters en factoren die de waarde ervan beïnvloeden.

4. Gebruik van optieprijstheorieën
Financiële optiemodellen, zoals het Black-Scholes-model, worden toegepast om de waarde van reële opties te bepalen. Deze modellen omvatten variabelen zoals de volatiliteit van de markt, de looptijd van de optie en de risicovrije rente.

Toepassing van ROV: een voorbeeld

Om de toepassing van Real Option Valuation (ROV) te illustreren, laten we een concreet voorbeeld bekijken: een technologiebedrijf dat overweegt om een nieuw product te ontwikkelen.

Scenario:  Nieuwe productontwikkeling
Stel je voor dat een technologiebedrijf overweegt om een innovatief product te ontwikkelen, zoals een geavanceerde virtual reality-bril. Traditionele waarderingsmethoden zouden dit project evalueren op basis van vaste aannames over de toekomstige cashflows, kosten en marktomstandigheden. ROV daarentegen benadert deze beslissing als een reële optie.

Stappen in de toepassing van ROV:

1. Identificeren van reële opties:

 • Optie tot Uitbreiding: Het bedrijf kan in de toekomst extra functies toevoegen aan de VR-bril.
 • Optie tot Vertraging: Als de marktomstandigheden ongunstig zijn, kan het project worden uitgesteld.

2. Bepalen van optieparameters:

 • Volatiliteit: De mate van onzekerheid in de marktvooruitzichten.
 • Looptijd: De tijd waarin het bedrijf de opties kan uitoefenen.

3. Toepassen van financiële optiemodellen:

 • Gebruik van modellen zoals Black-Scholes om de waarde van elke optie te berekenen.

4. Continue evaluatie en besluitvorming:

 • Het bedrijf volgt de marktomstandigheden en past de waarden van de opties aan naarmate nieuwe informatie binnenkomt.

Concrete toepassing:
Stel dat het bedrijf, na ROV-analyse, ontdekt dat de optie tot uitbreiding van de VR-bril een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt. Het besluit daarom om in eerste instantie een basisversie van de bril te lanceren en de mogelijkheid open te houden om later extra functies toe te voegen, afhankelijk van de acceptatie in de markt en technologische ontwikkelingen.

Voordelen van ROV in dit scenario:

 1. Flexibiliteit bij uitvoering: ROV stelt het bedrijf in staat om flexibel te reageren op veranderende marktomstandigheden zonder vooraf definitieve beslissingen te nemen.
 2. Maximaliseren van waarde: Door de opties te waarderen en te benutten, kan het bedrijf de potentiële waarde van het project maximaliseren in lijn met de evoluerende marktomstandigheden.
 3. Risk Management: ROV helpt bij het identificeren en beheren van risico’s door de opties te evalueren in verschillende toekomstscenario’s.

Kanttekeningen bij dit voorbeeld:

 • Het succes van ROV hangt af van de nauwkeurigheid van de gebruikte optiemodellen en de juistheid van de aannames over volatiliteit en looptijd.
 • De implementatie kan complex zijn en vereist expertise in zowel financiële modellering als bedrijfsstrategie.
 • Overmatige afhankelijkheid van ROV kan leiden tot overanalyse, vooral wanneer de benodigde gegevens niet beschikbaar zijn.

Dit voorbeeld benadrukt hoe ROV kan worden toegepast in de praktijk, waarbij de nadruk ligt op flexibiliteit, continue evaluatie en het benutten van reële opties om waarde te maximaliseren. Het illustreert ook de noodzaak van een gebalanceerde benadering, waarbij de voordelen van ROV worden afgewogen tegen de complexiteit en mogelijke valkuilen.

Kanttekeningen bij de ROV

Hoewel ROV een waardevolle aanvulling is op de traditionele projectwaardering, zijn er enkele kanttekeningen die kunnen worden geplaatst:

1. Complexiteit en data-eisen
Het implementeren van ROV vereist een grondige kennis van financiële optiemodellen en een aanzienlijke hoeveelheid gegevens. Dit kan een uitdaging zijn voor kleinere bedrijven met beperkte middelen.

2. Subjectiviteit van parameters
Sommige parameters in optiemodellen, zoals volatiliteit, zijn moeilijk te meten en kunnen afhankelijk zijn van subjectieve schattingen. Dit kan leiden tot een vertekening van de uiteindelijke waardering.

3. Complexiteit van implementatie
Het begrijpen en implementeren van ROV kan een uitdaging zijn voor bedrijven zonder voldoende expertise. Dit kan leiden tot fouten in de waardering en besluitvorming.

4. Onzekerheid over onzekerheid
Hoewel ROV beoogt onzekerheid in overweging te nemen, kan het moeilijk zijn om de juiste mate van onzekerheid te kwantificeren. Het model kan gevoelig zijn voor veranderingen in deze aannames.

LITERATUUR
Campbell, R. Harvey. (2002). Identifying real options. Duke University

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten