Change management Innovatie Modellen Strategie

SIT-methode (Systematic Inventive Thinking)

De SIT-methodiek is bedoeld om organisaties te stimuleren en de mogelijkheid te bieden om aan de hand van vijf denkrichtingen nieuwe ideeën te bedenken voor bestaande producten en/of diensten. De SIT-methode hanteert een zestal stappen en vijf denkrichtingen om tot nieuwe ideeën te komen. Hieronder worden de zes stappen uiteengezet, gevold door een uitleg van de vijf denkrichtingen.

1.Het opdelen van producten of diensten in elementen (bouwstenen) waaruit het bestaat. Een fiets bestaat bijvoorbeeld uit elementen als wielen, een frame, trappers en een zadel.

2.Op de beschreven elementen van een bepaald product of dienst kunnen de vijf denkrichtingen worden losgelaten om tot een nieuw idee te komen. Deze denkrichtingen worden onder dit stappenplan uiteengezet.

3.Vervolgens komen er allerlei ideeën op tafel. Deze ideeën dienen te worden gevisualiseerd en helder te worden omschreven.

4.Vervolgens dient te worden gekeken in welke behoeften het nieuwe product of dienst voorziet. Hierbij dient in kaart te worden gebracht welke functies een product of dienst heeft. Daarnaast dient er te worden gekeken of er vraag is naar het product of dienst in de markt. Tevens kan er gekeken worden naar de kosten en baten van het product of dienst.

5.Wanneer blijkt dat vraag is naar het product of dienst en de baten hoger blijken dan de kosten bij punt 4. In deze stap wordt bekeken of het product of dienst realiseerbaar is. Zijn er voldoende middelen, geld en kennis om het product of dienst te realiseren.

6.De laatste stap is het op een rij zetten van alle elementen van het idee. Wanneer dit voltooid is, dan kan de cyclus opnieuw doorlopen worden en een nieuw idee bedacht worden. Denk bijvoorbeeld aan een ander element van een product of dienst of via een andere denkrichting. Vervolgens worden alle ideeën geëvalueerd en worden de beste ideeën geselecteerd om door te gaan naar een volgende fase van het project.

De SIT-methodiek onderscheid vijf denkrichtingen om ideeën voor bestaande producten of diensten te bedenken. Binnen deze methodiek worden de producten en diensten opgedeeld in elementen of bouwstenen. Deze elementen dienen in de denkrichtingen als basis voor nieuwe ideeën. De denkrichtingen zijn:

1.Verwijderen en vervangen
Het verwijderen van een element, inclusief de functie die deze vervult. De functie wordt vervangen door een ander bestaand element.

2.Verbinden
Maak een verbinding tussen het product en de omgeving waardoor het product een extra taak overneemt uit de omgeving.

3.Kopiëren
Kopieer een element van het product, verander iets aan de kopie en voeg deze weer toe aan het originele product.

4.Opdelen en herschikken
Deel het product op in elementen, herschik de opgedeelde elementen in tijd en/of ruimte.

5.Veranderen van afhankelijkheden
Hierbij dient afhankelijkheid tussen variabelen wordt gecreëerd of doorbroken, waardoor een nieuw product of dienst ontstaat.

Het resultaat is een aantal ideeën voor nieuwe producten of diensten die in de markt gezet kunnen gaan worden.

LITERATUUR
Heere, P., Heijden, D. Van der, Logtestein, A. & Mandour, Y. (2006) Doelgericht vernieuwen, de kracht van systematic inventive thinking voor innovatie. Den Haag: Academic Service SDU Uitgevers.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.