B S Wiki

Situsbeginsel

Het situsbeginsel, ook bekend als het bronstaatbeginsel, verwijst naar een principe dat wordt toegepast bij het vaststellen van de belastingheffing op inkomsten die voortkomen uit bronnen binnen een bepaald rechtsgebied. Met andere woorden, het houdt in dat een land het recht heeft om belasting te heffen over inkomsten die binnen zijn eigen grenzen worden verdiend of uit bronnen die zich binnen dat land bevinden.

Het situsbeginsel vormt een basis voor belastingbeleid en wordt vaak gebruikt om te bepalen welk land het recht heeft om belasting te heffen over bepaalde soorten inkomsten, zoals loon, winst of vermogenswinst, afhankelijk van waar deze inkomsten worden verdiend of gegenereerd. Het is één van de principes die worden gebruikt om internationale dubbele belastingheffing te voorkomen, waarbij dezelfde inkomsten door twee of meer landen worden belast.

Landen kunnen belastingverdragen en bilaterale overeenkomsten aangaan om situaties van dubbele belastingheffing aan te pakken en duidelijke regels vast te stellen voor het heffen van belastingen op grensoverschrijdende inkomsten. Het situsbeginsel is een van de factoren die worden meegenomen bij het opstellen van dergelijke internationale belastingverdragen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten