Loonheffingskorting

Bij inhouding van loonbelasting wordt enkel rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting (art. 21a en 21c wet LB). De loonheffing betreft het gezamenlijk bedrag van de navolgende heffingskortingen: - Algemene heffingskorting (art. 22 wet LB) - Arbeidskorting (art. 22a wet LB) - Jonggehandicaptenkorting (art. 22aa wet LB) - Ouderenkorting (art. 22b wet LB) - Alleenstaande ouderenkorting (art. 22c wet LB) Als de werknemer tegelijkertijd meer dan één dienstbetrekking heeft, dan kan hij ...
Lees verder

Belastingrecht

'Belastingrecht - Bronnenboek' is een inleiding in het Nederlandse belastingrecht, toegespitst op juridische opleidingen in het mbo. Na een inleidend hoofdstuk met begripsbepalingen worden aan de hand van de belangrijkste heffingswetten de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Daarna komt een aantal lokale belastingen aan de orde en verder de erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting en assuran...
Lees verder