Kwaliteitsmanagement Management Modellen Procesmanagement Strategie

Six Sigma

six sigmaDe Six Sigma is een managementstrategie die tracht de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwerken, om zo de variatie, ofwel afwijking, die kan optreden, ten opzichte voorgaande resultaten, te reduceren.

Deze afwijkingen worden defects genoemd en uitgedrukt in het aantal afwijkingen per miljoen mogelijkheden ofwel Defects Per Million Opportunities (DPMO). De afwijking uitgedrukt in sigma is afkomstig van de statistiek, waarbij de waarde van sigma oploopt van 0 tot en met. Hierbij wordt gestreefd om zo weinig mogelijk afwijkingen te hebben. Bij zes sigma zijn er maximaal 3,4 afwijkingen per miljoen kansen waarbij 99,9997% goede producten geproduceerd wordt. Een belangrijk aspect bij deze methode is dat er uitgegaan wordt van wat de wensen van de klant zijn en dat de afwijkingen gebaseerd zijn op harde metingen en niet op het gevoel of gemiddelde waarden. Bij deze methode wordt een vast stappenplan doorlopen om de procesverbeteringen te realiseren. Hier gaat het om de bedrijfsprocessen van de onderneming, waarbij het niet uitmaakt of het een productiebedrijf of een dienstverlenend bedrijf betreft. Het stappenplan bestaat uit stappen als: Define, Measure, Analyze, Improve en Control.

Toepassing
Het Six Sigma- model wordt uitgevoerd op grond van 5 stappen:

 1. Define: alvorens te kunnen gaan meten dient allereerst het probleem in kaart te worden gebracht. Tevens dient het werkgebied afgebakend te worden om het onderzoeksgebied te verkleinen, zodat zo snel mogelijk meetbare doelstellingen kunnen worden bereikt. Ook zullen medewerkers geselecteerd moeten worden om het proces in detail te onderzoeken en verbeteringen voor te stellen.
 2. Measure: bij deze stap gaat het om het verzamelen van gegevens en het treffen van voorbereidingen wat betreft het analyseren en interpreteren van de gegevens.
 3. Analyze: na documentatie en verificatie van de gegevens kan de analyse van de data worden gestart. Activiteiten waarbij de medewerkers onvoldoende in staat zijn effectief te handelen of niet erin slagen een efficiënte controle toe te passen, worden geselecteerd en geïdentificeerd.
 4. Improve: per activiteit uit de analysestap wordt vastgesteld op welke wijze deze verbeterd kan worden.
 5. Control: de laatste stap is het uitwerken van de verbeterdoelstellingen en deze implementeren op de werkvloer. Daarnaast wordt een systeem opgezet om handhaving van de verbeteringen te waarborgen.

Om voorgenoemde stappen correct uit te kunnen voeren zijn medewerkers nodig met kennis van de methode. Binnen Six Sigma zijn er vier rollen te onderscheiden:

 • Master Black Belts: opleiders, meestal van een extern bureau
 • Black Belts: projectleiders, met een gespecialiseerd opleiding (1% van het personeel).
 • Green Belts: projectmedewerkers met een basisopleiding (10% van het personeel)
 • Projectmedewerkers: medewerkers met alleen een interne opleiding.

Resultaat
De resultaten die de toepassing van deze methode kan opleveren kunnen fors zijn. Elk proces van de onderneming kan feitelijk met dit model worden verbeterd. Inzet van dit model op kritische processen kan een onderneming helpen om doelstellingen te realiseren. Qua verbeteringen kan worden gedacht aan:

 • Zeer beperkt foutenniveau;
 • 99% klanttevredenheid;
 • Hogere productiviteit;
 • Drastische doorlooptijdvermindering;
 • Substantiele kostenreductie;
 • Totale aanpak met betrekking tot kwaliteit.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het Six Sigma-model?

Bij het Six Sigma-model, hoewel populair en effectief in veel organisaties, kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst:

 1. Focus op kwantiteit boven kwaliteit: Soms kan de nadruk op het behalen van specifieke kwantitatieve doelen ten koste gaan van de algehele kwaliteit van het product of de dienst.
 2. Complexiteit: Het implementeren van Six Sigma vereist vaak uitgebreide training en betrokkenheid van medewerkers. Dit kan leiden tot complexiteit en weerstand binnen de organisatie.
 3. Risico van over-engineering: In sommige gevallen kan het nastreven van Six Sigma-perfectie leiden tot over-engineering, waarbij producten of processen te complex of te duur worden voor wat de klant eigenlijk nodig heeft.
 4. Focus op meetbare resultaten: Het Six Sigma-model richt zich voornamelijk op meetbare resultaten, wat betekent dat aspecten zoals klanttevredenheid en innovatie mogelijk minder aandacht krijgen.
 5. Culturele weerstand: Het invoeren van Six Sigma kan culturele weerstand binnen de organisatie veroorzaken, vooral als medewerkers het gevoel hebben dat het hen controle ontneemt over hun werk of als ze zich bedreigd voelen door de nadruk op fouten en verbeteringen.
 6. Toepasbaarheid op alle situaties: Six Sigma is niet noodzakelijk geschikt voor alle soorten organisaties of situaties. Sommige bedrijven hebben meer baat bij flexibele, iteratieve benaderingen zoals Lean of Agile.

Het is belangrijk om deze kanttekeningen in overweging te nemen bij het implementeren van Six Sigma en om het model aan te passen aan de specifieke behoeften en omstandigheden van de organisatie.

LITERATUUR
Pyzdek,  T. (2003). The Six Sigma Handbook. McGraw-Hill.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.