Kennisbank Management

Soorten werk binnen een organisatie

Binnen organisatie kunnen verschillende soorten werk worden onderscheiden. In dit artikel worden vier verschillende soorten werk onderscheiden, namelijk blue collar-, gold collar-, silver collar- en white collar-werk. De verschillen in soorten werk worden bepaald door een aantal aspecten namelijk, de aard van het product of dienst, de wijze van waardetoevoeging door werknemers, de positie van de klanten wat betreft productie of dienstverlening, verhoudingen tussen kwaliteit en creativiteit, doelgerichtheid en efficientie binnen het werk en de voorspelbaarheid van het resultaat. Op basis van deze aspecten kunnen twee dimensies worden gevormd, dit zijn dynamisch (hoog-laag) en complex (hoog-laag). In de onderstaande tabel worden de dimensies met en de soorten werk weergegeven.

Laag-dynamisch Hoog-dynamisch
Hoog-complex -Maatwerk van producten-Langcyclische waardetoevoeging-Effectiviteit en creativiteit

Silver collar work

-Maatwerk van diensten-Kortcyclische waardetoevoeging-flexibiliteit en creativiteit

Gold collar work

Laag-complex -Massaproducten-Langcyclische waardetoevoeging-Efficiëntie en effectiviteit

Blue collar work

-Massadiensten-Kortcyclische waardetoevoeging-Efficiëntie en flexibiliteit

White collar work

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de vier soorten werk.

Silver collar work
Silver collar work wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit en een lage mate van dynamiek. Dit betekent dat er weinig veranderingen optreden binnen de markt en omgeving en er wordt maatwerk geleverd van producten middels de hoge complexiteit. De waardetoevoeging is langcyclisch wat inhoudt dat er vele bewerkingen nodig zijn om een product te realiseren. Een lage complexiteit duidt aan dat het om massawerk gaat. Het gaat binnen dit soort werk vooral om het leveren van producten, waarbij een organisatie zich onderscheid van de concurrent. De organisatie focust zich dan ook op creativiteit (onderscheiden) en effectiviteit (de goede producten verkopen).

Gold collar work
Gold collar work wordt gekenmerkt door een hoge mate van dynamiek en een hoge mate van complexiteit. Dit betekent dat de markt en omgeving snel veranderen en dat de organisatie hier op in zal moeten spelen door zich flexibel op te stellen. De waardetoevoeging kan dan ook worden getypeerd als kortcyclisch Daarnaast staat de hoge complexiteit voor het maatwerk dat geleverd wordt per individuele afnemer. Het gaat bij gold collar work echter om diensten en niet om producten. Het gaat binnen dit soort werk vooral om het leveren van diensten, waarbij de organisatie zich onderscheid van de concurrentie. De organisatie richt zich op creativiteit (onderscheiden) en flexibiliteit (op veranderingen in spelen).

Blue collar work
Blue collar work wordt gekenmerkt door een lage mate van dynamiek en een lage mate van complexiteit. Dit betekent dat er in de markt en omgeving weinig veranderingen optreden. De waardetoevoeging is langcyclische wat inhoudt dat er vele bewerkingen nodig zijn om het product te realiseren. Bij dit soort werk worden massaproducten gerealiseerd voor grote groepen afnemers. Het gaat hier vaak om routinematig en standaard werk. Binnen dit soort werk draait het allemaal om efficiëntie en effectiviteit

White collar work
White collar work wordt gekenmerkt door een lage mate van complexiteit en een hoge mate van dynamiek. Dit betekent dat er in de omgeving en markt veel veranderingen optreden, waar een organisatie zich weer op aan zal moeten passen. Het gaat binnen dit soort werk om het leveren van massadiensten aan een grote groep afnemers. Dit werk wordt gekenmerkt door standaardisatie en een kortcyclische waardetoevoeging, wat betekent dat er weinig bewerkingen nodig zijn om een dienst tot stand te brengen. Binnen dit soort werk draait het om efficiëntie (het steeds beter, sneller, goedkoper et cetera doen) en flexibiliteit (aanpassen aan de omgeving).

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten